Home

Ben Verheijden en Barbara Takacs geven vorm aan leiderschapsontwikkeling in het hoger onderwijs. Zij coachen wetenschappers in hun ambities en idealen, binnen de context van hun groep, faculteit of instituut - en soms ver daarbuiten.

Daarnaast verzorgen Takacs & Verheijden al een aantal jaren leergangen, workshops en heidagen op maat voor verschillende universiteiten in Nederland. 

 

 

 


 

Werk

 

Ben en Barbara kennen de academische context goed. Ze zijn zelf geen wetenschappers, maar hebben ruime ervaring met professionele organisaties om een andere invalshoek te kunnen bieden. Plannen en ontwikkelingen lopen vaak vast in goede intenties en ingewikkelde formulieren. Soms helpt een flinke duw, een echt gesprek, of een contra-intuïtieve interventie om het bootje uit het riet te krijgen. 

 

Je vragen en dilemma’s bespreken met iemand die je wereld kent, maar er geen deel van uitmaakt.

Coaching betreft het gebied waar soms zeer persoonlijke ervaringen en overtuigingen de professionele ontwikkeling van een individu beïnvloeden en soms belemmeren. Een luisterend oor, maar ook iemand die doorvraagt en niet oordeelt, kan helpen om de echte 'angel' van het vraagstuk op te sporen en onder ogen te komen.

De gesprekken zijn vertrouwelijk. Een coachingstraject bestaat meestal uit vier of vijf gesprekken van anderhalf uur op de werkplek of elders. Over het algemeen kan je dan wel weer zelf verder. 

 

 

 

Ga verder

Je vraag voorleggen aan een aantal peers. De intervisiebegeleider hanteert een tamelijk strikte methode om de vraag achter de vraag in beeld te krijgen. Daarna geven de anderen aan wat het bij hen oproept en wat ze in jouw plaats zouden doen.

Intervisie bevordert zelfreflectie: we zijn altijd zelf deels het probleem. Je leert daarnaast veel van de vraagstukken van anderen.

De wijsheid van de groep wordt optimaal benut. Veiligheid en vertrouwelijkheid zijn belangrijke voorwaarden voor een geslaagd intervisietraject.

 

 

Een gelegenheid om je terug te trekken en je te bezinnen op een volgende stap. Dat kan om je loopbaan gaan, maar ook om dilemma's in je persoonlijke leven. Bij grotere vragen geldt niet alleen: wat wil jíj? Maar ook: wat wil er met jou gebeuren? Wat vraagt om tijd en ruimte en aandacht?

Want wat jij zoekt, zoekt jou ook. 

Een keer per jaar bieden we voor een kleine groep deelnemers een ‘Time Alone’ aan. Dit betreft een 2-daagse in Nederland, een kleine week in Italie, en een terugkomdag weer in Nedeland.

Deze intensive biedt je de mogelijkheid om een overgang in je leven te markeren en te verankeren, een beslissing te nemen, een periode af te sluiten en een nieuw begin te maken. 

Een Vision Quest van 24 uur alleenin de natuur maakt deel uit van de week in Italie.

Data en kosten volgen

 

Ga verder

Anderen meenemen in jouw beweging . ‘Leadership is relationship’. Je moet het echt samen doen. Wij geloven meer in mensen dan in cijfers, meer in ambitie dan in urgentie, meer in willen dan in moeten veranderen.

Vragen waarbij we betrokken zijn: hoe meer cohesie te organiseren binnen de afdeling? Hoe een goede match te vinden tussen onderwijsdirectie en afdelingshoofden? Hoe valorisatie te laten landen in de afdelingen? Hoe de universiteit te internationaliseren ‘aan de binnenkant’? hoe een fusie tussen faculteiten goed te laten verlopen? Hoe te komen tot een gedragen agenda voor de komende jaren?

Belangrijk is om met de betrokkenen een goede start te maken, waarin de basis voor vertrouwen wederzijds wordt gelegd. Dat is cruciaal voor de stap erna: het maken van een ‘choreografie’ voor de komende tijd.

Het verandertraject bestaat meestal uit een aantal interventies die gaandeweg invulling krijgen. Denk hierbij aan strategiedagen, korte workshops, coachen van individuele medewerkers, bemiddeling, facilteren van gesprekken etc.

 

 

Je leiderschapsrepertoire uitbreiden. Onze leergang Academisch Leiderschap voor wetenschappers is een stevig en persoonlijk traject waarin de drie aspecten van leidinggeven de rode draad vormen:

1. de goede dingen doen: wat wil je realiseren?

2. de dingen goed doen: hoe regel je dat operationeel?

3. de buitenwereld betrekken: wie gunt je waarom je succes?

De vraagstukken van deelnemers staan centraal, aangevuld met direct toepasbare 'theorie' en modellen. Deelnemers oefenen met minder ontwikkelde communicatie-stijlen en krijgen zo een breder repertoir om te kunnen sturen in hun complexe werkelijkheid vol soms tegenstrijdige belangen

De leergang wordt integraal of modulair aangeboden, afhankelijk van de vraag. Intervisie maakt altijd deel uit van onze werkwijze. Voor meer informatie en planning van programma's neem contact op met Barbara Takacs. 

 

Het echte gesprek op gang brengen. De kussens eens flink opschudden. Werken in teamverband is voor autonome wetenschappers altijd een uitdaging. Mensen hebben verschillende ideeën over samenwerking, maar vinden het gesprek daarover lastig.

Wij helpen je het gesprek te voeren wat anders niet gevoerd wordt, zowel op inhoud als op de onderlinge dynamiek. Dit kan confronterend en spannend zijn, maar helder gaat voor aardig. Zodat duidelijk wordt wat realistische verwachtingen en spelregels zijn.

Een teamtraject bestaat uit een aantal bijeenkomsten. Voorafgaand besteden wij ruim aandacht aan de contractering: waar wil je als leider naar toe, hoe zie je dit traject voor je en wat verwacht je van ons? Dit is een gesprek over verwachtingen over en weer. We herhalen deze contractering met de groep, zodat ieder medeverantwoordelijk kan zijn voor het vervolg.

 

 

Over

Barbara heeft veel ervaring in leiderschapstrajecten – ook in internationale organisaties. Ben was in de eerste helft van zijn loopbaan werkzaam in het onderwijs en heeft zich later toegelegd op coaching en transformatie.

Zij werken met wetenschappers die uitblinken in hun vak, maar coaching kunnen gebruiken op het moment dat ze verantwoordelijk worden voor de resultaten van anderen.Barbara studeerde toegepaste sociale psychologie aan de UvA en ging daarna vol jeugdig enthousiasme aan de slag als gedragstrainer. In de eerste jaren maakte zij vele vlieguren voor verschillende trainingsbureaus. Rechercheurs, vrouwelijke ambtenaren, talenten en managers uit allerlei sectoren kwamen voorbij om hun vaardigheden op te poetsen. De laatste jaren werkt zij steeds meer voor universiteiten en scholen, omdat zij zich daar het meest op haar plaats voelt. Zij coacht individuele wetenschappers en hun teams om van woorden naar werkelijkheid te komen. 

Met Ben ontwerpt en faciliteert zij maatwerkprogramma’s over samenwerken en leiderschap in relationele zin; leiding geven doe je niet alleen. Haar werkstijl is warm en faciliterend, maar scherp waar nodig. Barbara woont al lang in Haarlem met man en drie tieners die haar elke dag verrassen. Zij reizen graag de wereld rond en genieten ook van lokale natuur. Yoga en hardlopen brengen haar tot rust. 

Ga verder

Ben studeerde nederlands aan de VU, toen de Zuidas nog de Zuidelijke Wandelweg heette. Daar ontmoette hij ook zijn vrouw.

Later werd hij leraar, schooldecaan, conrector en vader, toen opeens een wervelwind hem optilde en naar de Vrijmetselaars bracht, naar Transactionele Analyse en NLP, naar Reiki, Inner Child Work, Council en Vision Quest - en hem overal op de wereld cursussen deed volgen en geven. 

Toen er meer rust kwam legde hij zich toe op advieswerk in het hoger onderwijs. Daarnaast biedt hij in Time Alone mensen de gelegenheid zich terug te trekken en te luisteren naar wat ze diep in hun hart verlangen. En naar wat diep in hun hart van hen verlangd wordt.

Ga verder
Tools

Hieronder vind je boeken, artikelen en filmfragmenten die ons inspireren. 

  1. Reinventing Organizations, Frederic Laloux
  2. Solving tough problems, Adam Kahane
  3. Leidinggeven zonder cijfers, Philip VandenDriessche en Han Looten
  4. Consulting for real people, Peter Cockman, Bill Evans en Peter Reynolds
  5. Organizational Traps, Chris Argyris
  6. Bevrijding van trauma, angst en onmacht, Franz Ruppert
  7. Organisaties in ontwikkeling, Bernard Lievegoed
  8. Oude & Nieuwe Testament
  9. Vision Quest, Steven Foster
  10. Gedoe komt er toch, Joop Swieringa

Youtube filmpjes die we graag delen

Ga verder
Contact

 

POSTADRES:

Molenaerstraat 18
2023 EK Haarlem

 

 

BARBARA TAKACS
+ 31 6 241 56731

mail@barbaratakacs.nl

Molenaerstraat 18

2023 EK Haarlem

 

BEN VERHEIJDEN
+ 31 6 2466 7064

benverheijden@me.com

Simon Carmiggeltstraat 56

1822 MA Alkmaar